Bambusskulptur Düsseldorf

DONG Shubing’s Bambusskulptur ©Kruno

DONG Shubing in Düsseldorf ©Kruno

Bambus-Skulptur von DONG Shubing ©Kruno

DONG Shubing, Malkasten Düsseldorf ©Kruno

Bookmark the permalink.