Innovative Bambuskuppel als Pavillon am Bauhaus

Bambuskuppel als Hebelstabwerk

Bamboo Dome with Reciprocal Framework, © Photo: Jesús Velázquez